Najava skupa SOCIJALNO-DEMOGRAFSKA REPRODUKCIJA HRVATSKE

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo vas poziva na znanstveno-stručni skup Socijalno-demografska reprodukcija Hrvatske, koji će se održati u utorak, 29. svibnja 2018., u 16 sati u Velikoj vijećnici Sveučilišta u Zagrebu.

U Hrvatskoj je pitanje demografske reprodukcije u posljednje vrijeme dospjelo u središte javnog interesa. Pritom se u prvi plan ističu nepovoljni vitalni demografski pokazatelji s jedne, te intenzivno iseljavanje mladih ljudi u zapadnoeuropske zemlje s druge strane, koji, zajedno, presudno utječu na demografsku  regresiju.

Cilj je naše rasprave ukazati na širi kontekst socijalno–demografskih procesa u našoj državi. U tom smislu bit će riječi kako o ključnim pokazateljima demografskih kretanja u Hrvatskoj, tako i o politikama, posebno obiteljskoj, koja na njih može utjecati. Nadalje, raspravljat ćemo o vrijednosnim orijentacijama stanovništva, socijalno – ekonomskom položaju djece te trendovima na tržištu rada za mlade ljude.

Nadamo se da će ova rasprava pridonijeti širem spoznavanju problema te definiranju politika i mjera koje mogu pozitivno utjecati na demografsku i socijalnu reprodukciju hrvatskog društva.

Program skupa preuzmite na: